Hier staan wij voor


groepsfoto

  • Sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.
  • Een gevarieerd verenigingsleven, zowel in sport als cultuur.
  • Optimaal ondernemersklimaat.
  • Samen sterk & sociaal

Vandaag hebben de gezamenlijke PvdA afdelingen in de regio Arnhem een manifest gepubliceerd over toepassing van de Nieuwe Participatiewet in deze regio. De afdelingen maken zich zorgen over de meest kansarmen op de arbeidsmarkt en geven aan dat gemeenten nu aan zet zijn met elkaar hiervoor een voorziening te maken.

banen voor mensen met arbeidsbeperkingIn het hiernaast gepubliceerde manifest (klik op het plaatje) wordt nog eens uitgelegd waar het over gaat. Voor kansarmen op de arbeidsmarkt moeten gemeenten een voorziening maken, die werken mogelijk maakt. Staatssecretaris Jetta Kleinsma heeft hiervoor extra middelen ter beschikking gesteld, hetgeen nog eens duidelijk maakt dat werken voor iedereen een belangrijk aspect van onze samenleving is. Werken daagt uit, verhoogt alertheid en geeft een plaats in de samenleving. Dat geldt zeker ook voor hen die maar moeilijk werk kunnen vinden.

De afdelingen dagen gemeenten uit deze uitdaging positief in te vullen en er letterlijk (beschut)werk van te maken.

Klik hier om het PvdA Manifest beschut werk regio Arnhem te lezen.