Hier staan wij voor


groepsfoto

  • Sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.
  • Een gevarieerd verenigingsleven, zowel in sport als cultuur.
  • Optimaal ondernemersklimaat.
  • Samen sterk & sociaal

Al enige tijd wordt er binnen de de gemeenteraden van Westervoort en Duiven gesproken over een mogelijk samengaan van ambtelijke organisaties. Door gemeentesecretarissen is een voorstel gedaan en dat is binnen de raadscommissies van Westervoort en Duiven besproken. Het lijkt erop dat zowel binnen Westervoort als Duiven een meerderheid ontstaat om met deze fusie akkoord te gaan.

De PVDA-fracties van Westervoort en Duiven staan niet achter dit model. Het voorstel houdt in dat een samengaan van de gemeentes voorlopig wordt uitgesteld, zelfs uitgesloten wordt en dat vinden deze fracties een vreemde optie.

Voor de PvdA fracties is er maar één weg en dat is te komen tot een effectieve schaal van omvang binnen de Liemers. Een organisatie opzetten die ook werkelijk van invloed is doordat zij groot genoeg is om als gelijkwaardige partner te kunnen functioneren. De fracties willen nu niets uitsluiten en deze ambtelijke fusie niet als hinderpaal gebruiken om noodzakelijke vervolgstappen met betrekking tot de fusie te zetten. Argumenten als kwetsbaarheid vermijden, bezuinigingen realiseren en samenwerking afdwingen, zijn redenen om juist de vervolgstap in het vizier te houden en wellicht deze voorgestelde samenwerking als een tussenstap te zien naar een fusie van gemeenten. Daarbij moet ook vooral niet uitgesloten worden dat voor de PvdA fracties fusie met meer dan twee gemeenten in de Liemers een uitdrukkelijke optie is.

De discussie die tot nu toe vooral binnenskamers gevoerd is geeft niet het gevoel, dat er een werkelijke slag gemaakt wordt. Er worden bestaande wegen bewandeld zonder een visie hoe een toekomstige gemeente zou moeten werken. Immers een dergelijk optie doe je niet voor een paar jaar maar voor een tiental jaren en dan wordt er gekozen voor een horizon die te dichtbij ligt.

De PvdA-fracties van Duiven en Westervoort