Hier staan wij voor


groepsfoto

  • Sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.
  • Een gevarieerd verenigingsleven, zowel in sport als cultuur.
  • Optimaal ondernemersklimaat.
  • Samen sterk & sociaal

Op vrijdag 11 november 2016 zal Mevr. Attje Kuiken, Tweede Kamerlid en plv. Fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, samen met de fractievoorzitter van de Gelderse Provinciale Staten, Peter Kerris, een werkbezoek brengen in de regio Achterhoek en de Liemers. Haar bezoek in de Achterhoek zal in Doetinchem plaatsvinden waar zij in de middag wordt rondgeleid bij Stichting Amo, een instelling die zich bezig houdt met inburgering, reïntegratie en maatschappelijke oriëntatie voor statushouders en vluchtelingen.

In de avond is er een open bijeenkomst in Duiven waarin vragen kunnen worden gesteld over de plannen van de Partij van de Arbeid voor de komende verkiezingen. De avond wordt georganiseerd door de Liemerse afdelingen.

Iedereen is welkom vanaf 19.30 u in de Ogtent, cultureel centrum, Remigiusplein 9, 6921 BL Duiven

 

Attje KuikenAttje Kuiken

Tweede Kamerlid
Vicefractievoorzitter


Asiel
Migratie

Lees meer over Attje Kuiken

 

Peter Kerris

Peter Kerris

Statenlid Provinciale Staten Gelderland
Fractievoorzitter


Commissie Algemeen Bestuur
Commissie Financiën (ABF)

Lees meer over Peter Kerris