De PvdA heeft tijdens de commisievergadering Grondgebied van 29 maart 2011 gepleit dat er meer aandacht moet komen voor de vele leegstand van bedrijfspanden op de diverse bedrijfsterreinen.

Het is goed dat de bewaakte parkeerplaats voor vrachtwagens kan worden gerealiseerd. Een nipte meerderheid van de Raad stemde in met het voorstel. Waarom is de PvdA een groot voorstander van een bewaakte vrachtwagen parkeerplaats?