In meerdere onderzoeken komt naar voren dat de jeugd in Duiven een leuke uitgaanslegenheid mist. De komst van een discotheek op Graafstaete in Duiven dient dan ook zo snel mogelijk gerealiseerd te worden. Mede omdat voorzieningen voor de jeugd ook zal lijden tot minder overlast of ongewenst gedrag.

Het College doet al 2 jaar toezeggingen dat hieraan gewerkt wordt, maar het resultaat laat nu toch wel erg lang op zich wachten. De PvdA is dan ook sceptisch over de positieve houding van dit College over de discotheek. In de begrotingsplannen voor 2008 staat immers: "Vooralsnog blijft 1 perceel gereserveerd voro de bouw van de discotheek". Blijkbaar is er een mogelijkheid om de discotheek ergens anders te bouwen of dat deze zelfs helemaal niet meer komt. De PvdA vindt dat die discotheek er gewoon moet komen: op Graafstaete en zo snel mogelijk.

Gelukkig is het College het eens met de PvdA dat er geen sprake kan zijn van een situatie "vooralsnog" en schrapt dan ook deze passage in de begrotingsplannen.