Naar aanleiding van een motie van de PvdA heeft de gemeenteraad van Duiven besloten om de bushaltes in de gemeente te voorzien van abri's. Niet bij alle bushaltes kan een abri geplaatst worden omdat er dan bijvoorbeeld geen ruimte is, maar waar er wel mogelijkheden zijn zullen in de nabije toekomst de burgers een beschutting kunnen vinden in mooie en verzorgde abri's.

In de raadsvergadering van 4 oktober heeft de PvdA de prestaties van Syntus al door de mangel gehaald. De reactie was een boete voor Syntus. Maar daarmee zijn de problemen niet opgelost. Sterker nog: problemen blijven zich opstapelen en klachten stromen binnen via twitter en andere sociale netwerken. Zo werd het PvdA-raadslid Nils Niesen verleden week ook zelf weer met neus op de feiten gedrukt.

Op station Duiven werd omgeroepen dat er een seinstoring was tussen Arnhem en Zevenaar. Er worden echter bussen ingezet. Sta je een uur in de vrieskou van -7 graden te wachten op deze bussen die maar niet komen. Ondertussen passeren er wel meerdere goederentreinen en de ICE, die blijkbaar geen hinder ondervinden van een seinstoring. Zij maken immers gebruik van hetzelfde baanvak.

Deze situatie vergt echt om meer actie dan alleen een mondelinge vraag. De PvdA verzoekt het College om hier meer actie op te ondernemen. Het College heeft inmiddels beloofd om schriftelijk het ongenoegen vanuit de gemeente Duiven kenbaar te maken.

De PvdA is overigens wel zeer tevreden over de maatregelen die de gemeente zelf neemt in het kader van het stimuleren van het openbaar vervoer. Zoals de realisatie van  extra parkeerplaatsen en extra fietsstallingen en een verbeterd stationsgebied.

De PvdA heeft in een motie het College gevraagd om een inventarisatie naar opties om alle bushaltes in de gemeente Duiven te voorzien van een abri (wachthokje). Nu hebben de meeste bushaltes in Duiven geen abri met als gevolg dat de busgebruikers in weer en wind op de bus moeten wachten.

De PvdA wil alle bushaltes in de gemeente Duiven voorzien van abri’s. In een tijd van bezuinigingen roept dit natuurlijk de vraag op: “hoe gaat de gemeente dat financieren”. Er zijn echter bedrijven die abri’s leveren, beheren en onderhouden en de kosten hiervan zelf dekken uit de inkomsten die zij genereren middels reclame op de abri’s.

In de motie verzoekt de PvdA het College van B&W om middels een notitie de diverse opties in hoofdlijnen, gekoppeld aan financieringsmogelijkheden en eventuele aandachts-punten, terug te koppelen aan de gemeenteraad. De raad kan dan vervolgens een discussie voeren over de opties, waarbij de PvdA als insteek heeft om alle bushaltes in de gemeente te voorzien van een abri.

Daarnaast is de PvdA van mening dat de enkele abri die er staat in de gemeente, zoals in de Kastanjelaan, danig verwaarloosd zijn en daardoor afbreuk doen aan de kwaliteit van de openbare ruimte en een gevoel van onveiligheid kunnen roepen. Goede abri’s zijn een essentieel onderdeel van maatregelen om het busgebruik te stimuleren. Daarnaast dragen mooie abri’s bij aan de kwaliteit van de openbare ruimte en ook aan het veiligheidsgevoel van burgers.