De PvdA wil geen uitzonderingspositie voor politieke partijen in het huidige reclamebeleid. Er zijn op dit moment al voldoende mogelijkheden voor politieke partijen om reclame te maken tijdens verkiezingstijd. Het huidige beleid laat eerder zien dat er te weinig mogelijkheden zijn voor verenigingen of belangengroeperingen om hun activiteiten onder de aandacht van de Duivense bevolking te brengen. De PvdA vreest dat hier precedent werking van uitgaat waardoor het beleid niet te handhaven valt. Daarnaast is het volledig loslaten van de regels voor politieke partijen zonder enige kaders, niet uit te leggen aan de burgers, zodat de kloof met de politiek alleen maar groter wordt. De PvdA vindt dat minimale kaders nodig blijven, alleen al om te voorkomen dat er in de toekomst honderden verkiezingsborden langs de weg worden gezet.

De wens vanuit het College voor deregulering wordt door de PvdA ondersteund. Het College geeft echter wel terecht aan: daar waar dit mogelijk en wenselijk is. Als het reclamebeleid omtrent politieke partijen helemaal wordt vrijgelaten, wat betekent dit dan? Elke partij kan dan overal en ongelimiteerd borden gaan plaatsen mits de verkeersveiligheid is verzekerd. Inwoners zitten niet te wachten op honderden verkiezingsborden langs doorgaande wegen in de berm. Het beoogde effect van het verhogen van de opkomst kan dan wel eens negatief uitpakken. Immers te veel reclame leidt tot irritatie en aversie.

Daarnaast hebben belangenorganisaties niet dezelfde mogelijkheden als politieke partijen om hun mening tijdens verkiezingstijd kenbaar te maken. Het argument van vrijheid van meningsuiting geldt dan toch ook voor hen, maar hier wordt geen uitzonderingssituatie voorgesteld. De precedent werking die hier van uit gaat vindt de PvdA niet wenselijk.  In onze optiek moeten de regels voor politieke partijen en belangengroeperingen identiek zijn.

Verder hebben lokale verenigingen deze vrijheid aan reclame mogelijkheden niet om ruchtbaarheid te geven aan hun activiteiten. Zij moeten het doen met 2 billboards of 4 spandoeken. Beduidend minder dan de mogelijkheden voor politieke partijen. Zij kunnen reclame maken op 11 verkiezingsborden die op prominente en in het oogspringende locaties staan. Verder kunnen zij 10 sandwichborden plaatsen rond lantaarnpalen. Dit aantal kan uitgebreid worden indien een partij nog sandwichborden commercieel gaat inkopen. Het volledig vrijgeven voor politieke partijen is gewoonweg niet uit te leggen aan de inwoners en leidt dan tot een groter wordende kloof tussen burger en politiek.

Voor de nabije toekomst vindt de PvdA het wenselijk dat het reclamebeleid voor lokale verenigingen meer mogelijkheden biedt dan nu het geval is. Een vereenvoudiging van het beleid kan ook op de steun van de PvdA rekenen.