Bij de bespreking van de notitie Nieuwbouwplannen Woningbouw 2012-2020 in de gemeenteraad van 12 maart 2012 heeft de PvdA gepleit voor meer sociale woningbouw. De notitie van wethouder Nijland geeft aan dat in de periode 2010-2020 de gemeente Duiven een opgave heeft van 900 nieuw te bouwen woningen. Hiervan zijn inmiddels 650 woningen reeds vastgesteld in goedgekeurde nieuwbouwplannen. De kans is groot dat de Provincie en Stadsregio het aantal van 900 drastisch gaat verlagen vanwege de economische crisis en de vastzittende woningmarkt. In Duiven geldt het uitgangspunt dat 50% van de nieuwbouw in de betaalbare sector moet vallen. Dat willen zeggen of sociale huurwoningen of koopwoningen goedkoper dan € 170.000.

De PvdA vindt dat er minder regels voor burgers en bedrijven moet komen. Zo lopen burgers bij een verbouwing van hun woning of nieuwbouw aan tegen de regels van de welstand. De PvdA is dan ook blij dat het College een aantal regels en procedures schrapt in het kader van welstandsbeleid.

Het College stelt daarnaast voor om een proef te draaien waarbij er nog minder regels gehanteerd zullen worden. DE PvdA kan zich hier in vinden, maar als je een proef doet dan moet er wel een wezenlijk verschil zijn met de situatie elders in Duiven. Het voorstel van het College voor het proefgebied vertoonde op dat vlak weinig grote verschilen met de voorstellen voor de rest van Duiven qua welstandsbeleid. Een amendement van de PvdA om nog minder regels toe te staan kreeg de meerderheid in de raad achter zich.