De PvdA is na een lang en fel debat uiteindelijk akkoord gegaan met het verruimen van de openingstijden van het theepaviljoen Horsterpark en dat een vlonderterras mag worden aangelegd. De inkomsten van Stichting Activiteiten Horsterpark (SAH) staan onder druk. Zo nemen de inkomsten uit de zorgfunctie af. De zorgfunctie bestaat uit het onderbrengen van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychische of verslavingsproblematiek. Zij verrichten werkzaamheden in het park, kinderboerderij en theepaviljoen. Daarnaast nemen de uitgaven toe bij de kinderboerderij ten gevolge van regelgeving zoals de Q-koorts.

Uit een evaluatie van de Stichting Activiteiten Horsterpark bleek dat het park op dit moment financieel niet op eigen benen kan staan. De Stichting beheert de kinderboerderij, het theepaviljoen en de directiewoning. Het wil graag een vierde gebouw plaatsen waarin commerciële activiteiten kunnen plaatsvinden.

De PvdA wil geen apart 4e gebouw in het Horsterpark. Voor het onderbrengen van de verstandelijk gehandicapte medewerkers tijdens slecht weer heeft de partij er geen probleem mee als binnen of aanpalend aan de bestaande bebouwing naar een oplossing wordt gezocht. Uit een gesprek met directie en bestuur van de Stichting Activiteiten Horsterpark blijkt immers dat het om een ruimte van 100 m2 gaat waarin de verstandelijk gehandicapte medewerkers dan zinvol werk kunnen verrichten.