Maarten van den Bos

Secretaris Banning Vereniging,
Fractievoorzitter PvdA Lingewaard
36 jaar

Mensen moeten weten dat ze altijd ergens op kunnen terugvallen, dat niemand naar de toekomst hoeft te kijken met angst in de ogen. Dat we van elkaar weten dat we het samen doen. Nu is het tijd om te beginnen aan de wederopbouw van de overheid, want het fundament van zekerheid is de afgelopen decennia scheuren, barsten en gaten gaan vertonen.

Maarten van den Bos werd in 1984 geboren in Rotterdam, groeide op in en rond Nijmegen, studeerde in Amsterdam en woont nu al jaren in de groene gemeente Lingewaard. Pendelend tussen stad en platteland kent hij de verschillen én overeenkomsten tussen beiden. Maar weet hij ook dat we elkaar de komende jaren meer dan ooit nodig hebben. Want een gezonde samenleving, een eerlijke overgang naar duurzame warmte en energie, fatsoenlijke en veilige voedselvoorziening en behoud van natuur kan alleen als we tegenstellingen tussen randstad en regio overwinnen.

Hij studeerde geschiedenis, werkte aan verschillende universiteiten en zet zich via de Banning Vereniging nu al jaren in voor een waardengedreven sociaaldemocratie. Naamgever Willem Banning was als rode dominee een van de oprichters van de Partij van de Arbeid. Hij leerde dat je ondanks fundamentele levensbeschouwelijke verschillen kan geloven in een gezamenlijke toekomst. Het zijn lessen die we vandaag de dag, in een samenleving waarin we ons al te graag verschansen in verschillen, opnieuw in de praktijk moeten brengen.

twitter facebook linkedin

Belangrijkste standpunten PvdA Duiven

Armoede kan een mens wanhopig maken

Armoedebestrijding

Het gaat goed met de economie in Nederland en het aantal banen neemt toe. Dat is goed nieuws, maar niet iedereen profiteert daarvan. Er blijft een kwetsbare groep voor wie geldzorgen de realiteit van iedere dag is. Voor die groepen, ook in de gemeente Duiven, wil de PvdA Duiven extra aandacht. Iedereen moet immers mee kunnen doen.

Lees meer...
 
Oudere vrouw wordt geholpen door haar mantelzorger

Zorg en toegankelijkheid

De gemeente heeft een belangrijke taak bij het helpen van inwoners die gezondheidszorg en ondersteuning nodig hebben. Het uitgangspunt van de PvdA Duiven blijft dat iedereen de zorg moet krijgen die nodig is. Het beschikbare budget mag nooit leidend zijn.
 

Lees meer...
 
Jongen trapt balletje in voetbalkooi

Sport en verenigingen

Sport is gezond, het schept saamhorigheid en zorgt voor onderling respect. Bovendien bevordert sport de sociale samenhang van verschillende groepen. Het is daarom van groot belang dat sporten voor iedereen toegankelijk is.
 

Lees meer...
 
Zonnepanelen en windmolens zorgen voor duurzame energie

Duurzaamheid

Het belang van duurzaamheid is voor de PvdA Duiven vanzelfsprekend. We zullen blijvend aandacht moet schenken om de wereld netjes aan onze kinderen door te geven. Dat is niet alleen een zaak voor grote bedrijven, de regering in Den Haag, maar een verantwoordelijkheid van ons allemaal. 

Lees meer...
 
Top