Even voorstellen

Wie is Jasper Walraven? Lees meer over zijn motivatie, zijn ervaring voor het lidmaatschap van de gemeenteraad en zijn achtergrond.

Motivatie

In 2014 stond ik al op de kandidatenlijst van de PvdA in Duiven. Ik wilde niet meer langs de zijlijn staan. Politieke belangstelling, lokaal en landelijk had ik wel. Actieve deelname in de gemeenteraad is me goed bevallen. Ik ben ervan overtuigd dat ik door mijn kennis en ervaring in de lokale politiek kan bijdragen aan de gemeenschap. Aan de zijlijn roepen is gemakkelijk, resultaten boeken door actief meedoen levert pas echt resultaat op.

Voor mij is belangrijk dat iedereen kan meedoen in onze maatschappij waarbij de sterkeren de zwakkeren helpen. Zo komen we samen vooruit. We geven daarbij ruimte voor wie wat wil en creëren waardigheid voor wie niet kan. 

De ​waarden ​vrijheid​​, ​democratie​​, ​rechtvaardigheid​​, ​duurzaamheid ​en ​​solidariteit zijn voor mij de basis van mijn ​​denken ​en ​handelen. Vooral rechtvaardigheid en solidariteit betekenen veel voor mij. Rechtvaardigheid betekent voor mij dat voor iedereen dezelfde regels van toepassing zijn. Solidariteit houdt voor mij in dat niemand langs de kan mag staan. Voor de komende raadsperiode hebben armoedebestrijding, toegang tot de zorg, duurzaamheid en sport & vereniging mijn speciale aandacht.

Ervaring

Ik was van 2001 tot 2008 actief in de Ondernemingsraad van Tiscali BV. De laatste jaren als secretaris en voorzitter. Het opkomen voor de werknemers, rekening houden met de bedrijfsbelangen en het afwegen van tegengestelde belangen zijn belangrijke eigenschappen die nodig zijn in de ondernemingsraad. Deze ervaring neem ik mee in de lokale politiek. Eind 2015 werd ik fractieassistent van de PvdA-fractie in Duiven en in november 2017 ik raadslid. In de afgelopen periode was ik ook nog een tijd voorzitter van de Wijkraad Duiven-Oud Zuid.

Achtergrond

Ik ben een generalist. Dit uit zich in mijn brede belangstelling, ervaring en opleiding. Na de MAVO heb ik op de MTS Procestechniek gestudeerd. Procestechniek bracht mij in aanraking met installaties, automatisering, chemie, werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Daarna ben ik Milieukunde gaan studeren. Tijdens deze HBO-opleiding hield ik me bezig met milieurecht, handhaving, ruimtelijk ordening, beleid en diverse zuiveringstechnologieën met betrekking tot lucht, water en bodem. Uiteindelijk ben ik afgestudeerd op het gebied van waterzuivering. 

Na mijn studie ben ik de ICT-sector ingerold op het gebied van desktop- en server beheer. Sinds 2008 ben ik ondernemer onder meer op het gebied van webdesign en serverhosting en dat doe ik nog steeds, naast mijn politieke activiteiten.

 

Top