Sport

Hockeyclub MHC de Westerduiven heeft bij het College een plan ingediend om in de winterperiode een opblaashal te plaatsen op het terrein van de hockeyclub. Het voorstel is zorgvuldig uitgezocht en uitgewerkt in een businessplan.

In het businessplan staat dat MHC de Westerduiven een stichting zal oprichten die zorg zal dragen voor de exploitatie van de hal, omdat ook andere verenigingen gebruik kunnen maken van deze opblaashal. De vereniging MHC de Westerduiven geeft aan dat het zelf een substantieel bedrag van € 140.000,00 zal inbrengen en vraagt aan de gemeente om een investering € 220.000,00.

Het College heeft dit voorstel omarmt en de raad om instemming gevraagd. In het voorstel van het College zit een belangrijk verschil ten aanzien van het wat in het businessplan van MHC de Westerduiven staat. Waar de hockeyclub om een investering vraagt stelt het College een krediet ter beschikking.

De fractie van de PvdA Duiven heeft het voorstel van het College met betrekking tot de opblaashal in de winterperiode op het terrein van MHC de Westerduiven gelezen en er een mening over gevormd. In basis is het voorstel een goed voorstel, echter de fractie van de PvdA Duiven vindt niet dat verenigingen de problemen van de gemeente moeten oplossen.

Al enige tijd kunnen niet alle verenigingen gebruik of in voldoende mate gebruik maken van de sporthallen. Dit probleem moet ons inziens opgelost worden door de gemeente zelf. Dit kan door het plan van MHC de Westerduiven te omarmen en de gelden die benodigd zijn in de vorm van subsidie ter beschikking te stellen of het plan geheel zelf uit te voeren. De fractie van PvdA Duiven zal tijdens de Raadsvergadering van 20 juni 2017 dan ook komen met wijzigingsvoorstellen, waarin wij voorstellen dat het College de totale kosten voor haar rekening zal nemen.

Top