Versnellingsnotitie Woningbouw gemeente Duiven

Gisteravond is tijdens de Raadsavond de Versnellingsnotitie Woningbouw gemeente Duiven behandeld. Ondanks dat wij voor woningbouw zijn, hebben wij toch tegen het voorstel gestemd. Hieronder leest u waarom:

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft moeite met de Vervolgnotitie woningbouw. Net als andere fracties willen wij wel huizen bouwen, maar niet onder alle condities. Meerdere keren hebben wij aangegeven dat wij in spagaat zitten, met aan de ene kant de wil om woningen te bouwen en aan de andere kant de financiële consequenties en de gevolgen daarvan die onvoldoende duidelijk zijn.

In de huidige woningmarkt, waarbij onder meer hoge bouwkosten aan de orde van de dag zijn, is de kans groot dat er met negatieve financiële gevolgen voor de gemeente Duiven gebouwd gaat worden. In het kader van de bezuinigingen die doorgevoerd gaan worden, vinden wij het nu niet verstandig om deze risico’s te nemen. Wij geven dan liever geld uit dat ten behoeve komt aan het welzijn van onze inwoners, dan aan stenen.

Daarnaast vinden wij dat er onvoldoende oog is voor de problematiek en de daarbij horende woningen die gebouwd moeten worden. Er zouden meer betaalbare een- en twee persoonshuizen gebouwd moeten worden, waarbij jongeren en ouderen in hun woonwens bediend kunnen worden. Met deze type woningen zou, ons inziens, de Duivense woningmarkt vlot getrokken worden en de wens van jongeren en ouderen om in de gemeente Duiven te kunnen blijven wonen gehonoreerd worden.

Dat gezegd hebbende komt de fractie van de Partij van de Arbeid tot de conclusie dat wij op dit moment de Vervolgnotitie woningbouw niet kunnen steunen.

Top