Internationale vrouwendag

Aan alle vrouwen van Duiven,

Met de verkiezingen in aantocht is dit het uitgelezen moment om u aan te spreken. 

Het is geen goedkope verkiezingsretoriek van een getapte jongen die graag wil scoren. Goed als deze brief de aanleiding is om PvdA te gaan stemmen is dat mooi meegenomen. Morgen is het internationale vrouwendag 2018. En op de site voor deze gedenkdag staat: In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. In de praktijk blijkt een dergelijke verklaring niet altijd voldoende te zijn. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen draagt bij aan een vreedzame en duurzame wereld.

Ik kan u ermee feliciteren en dat wil ik ook best doen. Van harte en als aspirant-raadslid voor de PvdA Duiven onderschrijf ik bovenstaande natuurlijk. Ik zal, mocht ik gekozen worden, dit gelijkheidsprincipe met overtuiging gaan uitdragen. In deze dagen staat de PvdA bijvoorbeeld voor gelijke beloning voor mannen en vrouwen. Logisch toch! Maar hiervoor schrijf ik deze open brief niet. Er gaat me iets aan het hart, iets waar ik me zorgen over maak. Binnenkort zijn de gemeenteraadsverkiezingen, ook in Duiven. In de bestaande raad zitten welgeteld 5 vrouwen en 16 mannen. We kozen ze in 2014. Gemakshalve kunnen we stellen dat we toen nog niet beter wisten. Mannen kiezen is namelijk zó 2014. Nu weten we beter in 2018. Toch?

Vincent Sprakel profiel
Vincent Sprakel - Kandidaat Raadslid PvdA Duiven

Even een snel onderzoekje. Op basis van de huidige zetelverdeling zie ik geen verbeteringen in aantocht. Integendeel. Als we naar de verkiesbare plekken kijken dan kunnen er hooguit maximaal 6 vrouwen in de raad komen. Het zou theoretisch zelfs kunnen dat er slechts 3 of 4 vrouwen in de raad komen. Rekent u zelf maar uit. Het is bij de meeste lijsten qua vrouwen zeer droevig gesteld. Ik zie ze bij Lokaal Alternatief al wat triomfantelijk op hun zetels schuiven, en wij dan? Ja, bij Lokaal Alternatief staan er vier vrouwen bij de eerste twaalf. Dat is nog maar 33%, maar de kiezer voor Lokaal Alternatief heeft een keus. In het land van blinden is éénoog koning. Uiteraard heb ik het daarbij niet over de capaciteiten van ieder individueel gemeenteraadslid.

En wij dan, de PvdA Duiven? Ik zal het eerlijk zeggen, we delen gewoon mee in de vrouwenmalaise. Bij de eerste acht kandidaten dus geen vrouwen. We hebben elkaar even diep in de ogen gekeken, maar niemand kwam met een ontboezeming à la de Belgische journaliste Bo van Spilbeek. It’s a man’s world, ook bij de PvdA in Duiven. We hebben weet van partijen in den lande die via een datingsite aan het swipen zijn geslagen om kandidaten te werven. Wij vonden dat geen optie.

Wat is er aan de hand met de Duivense vrouwen? Is er iets mis met de Duivense politiek? Of met de mannelijke politici? Zouden de vrouwen in Duiven sowieso wel gaan stemmen? Vragen en alleen maar vragen, maar als PvdA-er, als Duivenaar, maar bovenal als mens vind ik het beschamend. We kunnen er nu niets meer aan doen. In ons programma staat daarom heel nadrukkelijk dat we over vier jaar niet tevreden zijn als we op de kandidatenlijst geen gelijke afspiegeling krijgen van de Duivense samenleving. Of we nu met 1, 2 of meer zetels in de raad komen, of we participeren in het college, het maakt niet uit. Ik ben niet tevreden over de komende vier jaar als de Duivense politiek in het algemeen, en de PvdA Duiven in het bijzonder, er niet in slaagt om meer vrouwen bij de politiek te betrekken. Mocht ik gekozen worden en over vier jaar nog okselfris zijn dan staat de volgende belofte. Ik schuif in ieder geval een plaatsje op voor vrouwen op onze lijst, misschien wel twee.

Vooralsnog staan wij van de PvdA voor rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid. Als dit u aanspreekt en vertrouwt in de belofte die ik zojuist gemaakt heb, stem PvdA in Duiven. Beter nog, steun en support ons en doe mee, met name vrouwen.

Allemaal, vrouwen en mannen, een fijne 8 maart 2018 toegewenst. Laat deze dag een start zijn om de onevenwichtige verdeling in de Duivense gemeenteraad aan te pakken.

Namens de PvdA Duiven
Vincent Sprakel

Meer informatie over de Internationale vrouwendag, ga naar: www.internationale-vrouwendag.nl

 

Top