Nadelige gevolgen van de doortrekking van de A15 proberen te minimaliseren

De doortrekking van de A15, de verbreding van de A12 en andere aanpassingen aan het wegennet rondom Duiven hebben consequenties voor de gemeente. Er zullen nadelige gevolgen zijn ten aanzien van fijnstof, verkeers- en geluidsoverlast. De PvdA Duiven zet zich in deze overlast te minimaliseren.

Een goede mobiliteit van ouderen en mensen met een beperking draagt bij aan de leefbaar in de gemeente. Buurtbussen of burgerinitiatieven om die mobiliteit te vergroten moeten door de gemeente gestimuleerd worden. Hierbij hoort een goedwerkend net van (bus)verbindingen met aansluiting op andere vormen van openbaar vervoer.

Top