Raadszaal Gemeente Duiven

De campagne voeren kost veel tijd. Vandaar dit verlate bericht "Uit de raad". De Raadsavond van 20 februari 2018 begon met het aanbieden van een petitie.

De Stichting Go Clean de Liemers bood een petitie aan en heeft aan het college gevraagd of zij zich wilde aansluiten bij de Statiegeld Alliantie. De burgemeester verwees naar de Motie Vreemd die eenzelfde strekking had en wilde de stemming van die motie afwachten. Go Clean moest dus even afwachten totdat de stemming van de motie had plaatsgevonden.

Er stond deze Raadsavond niet zo heel veel op de agenda. Uiteindelijk waren er alleen hamerstukken en een Motie Vreemd (dat wil zeggen een motie die niet met de punten op de agenda van doen heeft). Bij één van de hamerstukken over het onderwerp Mantelzorgbeleid heeft de PvdA Duiven de onderstaande stemverklaring afgegeven: 

De fractie van de PvdA heeft gewikt en gewogen en overwogen om met een motie te komen. Dit hebben wij niet gedaan omdat wij tot de conclusie kwamen dat wij dan zouden vragen om het intrekken van het beleidsdocument Mantelzorgbeleid. Aangezien de overige 7 partijen al een positief advies hadden afgegeven, leek ons dat niet haalbaar.

Wel willen wij aangeven waarom wij tegen stemmen. In de eerst plaats vinden wij dit document geen beleidsstuk, maar een uitleg van een gekopieerde visie, Movisie, aangevuld met actiepunten en ander uitvoeringszaken die niet in beleidsstukken thuis horen. Ten tweede betreuren wij het dat de Raad voor het Sociaal Domein niet gevraagd is om een mening over dit document te geven. Als laatste punt wil ik aangeven dat de fractie van de PvdA het beleidsstuk niet als zodanig zal beschouwen, maar als een notitie zoals ook op de voorkant van het document te lezen is onder Mantelzorgbeleid "Notitie omtrent de mantelzorg binnen de gemeente Duiven".

Voor de PvdA is mantelzorg en de mantelzorger belangrijk. Ook de waardering voor de mantelzorger vinden wij belangrijk. Laat daar geen misverstanden over bestaan. Helaas vinden wij dit veel en veel te weinig terug in een document dat door moet gaan als Mantelzorgbeleid voor onze gemeente.
 
Wij hebben tegen het voorgesteld Mantelzorgbeleid gestemd.
 
Motie Vreemd
Lokaal Alternatief en CDA Duiven hadden een motie ingediend met het verzoek dat het college zich aan zou sluiten bij de Statiegeld Alliantie, De motie werd unaniem aangenomen en dezelfde avond heeft onze burgemeester Rik de Lange de motie uitgevoerd en de gemeente Duiven aangesloten bij de Statiegeld Alliantie.
 
Laatste Raadsavond deze raadsperiode
Komende dinsdag, 13 maart is alweer de laatste Raadsavond van deze raadsperiode. Er staat één bespreekstuk op de agenda en dat is Bestemmingsplan Supermarkten Centrum Duiven en reactienota zienswijze. De volledige agende en de stukken van de Raadsavond zijn te bekijken via http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=duiven&agendaid=b972b79f-a673-4d61-b6d9-be04c6a627c7&FoundIDs=&year=2018
Top