Op de Raadsavond van 18 december 2018 is er een Raadsprogramma aangenomen. PvdA Duiven steunt het Raadsprogramma niet.

Raadsprogramma

Een aantal partijen, zes van de acht, heeft een Raadsprogramma ondertekend. Een raadsprogramma is een document waarin partijen samen afspreken wat ze de komende tijd willen bereiken. Dit Raadsprogramma beschrijft alleen de ambities voor de komende periode van deze zes politieke partijen.

De PvdA heeft dit document niet ondertekend omdat wij niet geloven in een Raadsprogramma en wij willen niet dat de inwoners het gevoel krijgen dat de politiek "allemaal één pot nat is”. Daarnaast vinden wij dat wij, door ons te verbinden aan een Raadsprogramma, onvoldoende voor onze kiezers en inwoners kunnen opkomen.

Natuurlijk is het mooi om te kijken wat we samen willen bereiken, maar daar hoef je geen Raadsprogramma voor te maken. Wij willen niet gebonden zijn aan documenten, waar vooraf water bij de wijn gedaan wordt om tot overeenstemming te komen, voordat de diverse voorstellen door het college aan de Raad zijn aangeboden . 

Natuurlijk blijven wij goede voorstellen steunen. Wij blijven in gesprek met alle politieke partijen, daar verandert niets aan. Lees hier onze volledige stemverklaring.

De markt

Er is door zeven partijen (iedereen behalve de PvdA) een voorstel ingediend om de kosten voor een standplaats op de markt op 0 euro te houden voor 2019. Wij deden in eerste instantie niet mee omdat het ons nog niet ver genoeg ging. Wij vinden dat er ook een onderzoek moet komen of de markt wel kan blijven bestaan. Daarbij moet ook gekeken worden naar de locatie (op het Remigiusplein) en de dag (dinsdag). Ook vinden wij dat, als de markt moet blijven bestaan, de markt aantrekkelijker moet worden voor alle Duivenaren.

Het voorstel van de 7 andere partijen hebben wij gesteund. Ook de voorstellen, waaronder het onderzoek naar de markt, van de PvdA zijn door de hele raad aangenomen.

Volgende bijeenkomsten

Top