Skip to main content

PvdA

Hoe dan

De afgelopen jaren hoorde wij in toenemende mate van inwoners en ondernemers uit onze gemeente wanneer we met hen in gesprek waren dat het anders moet. De regels, het beleid, wat we met z’n allen belangrijk vinden, hoe we met elkaar omgaan en hoe de gemeente voor u zorgt wanneer het even niet meer gaat, dat moet anders! Samen met u gaan we onze gemeente eerlijker, fatsoenlijker en socialer maken!

De basis hiervoor is dat:

 • Niet wat je verdient, maar wat je kunt besteden aan levensonderhoud de basis is om te bepalen wie in armoede leeft;
 • Armoede, zeker voor kinderen, geen belemmering mag zijn voor sport, muziekles en zwemles;
 • Iedereen de zorg krijgt die nodig is, ongeacht wat de kosten zijn;
 • Mantelzorgers maximaal worden ondersteund;
 • Ieder kind op een veilige manier naar school kan en dat de wensen van het kind hierin centraal staan;
 • Binnen 4 jaar alle gemeentelijke gebouwen toegankelijk zijn voor personen met een beperking;
 • Energie – armoede en het halen van de klimaatdoelen onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn;
 • De wijk –en dorpsplannen die zijn voorbereid of nog ontwikkeld worden uitgevoerd worden;
 • De wijkagent de sleutelfiguur op het gebied van veiligheid is tussen de gemeente en de inwoner;
 • In alle nieuwbouw-wijken voldoende betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen worden gebouwd;
 • De overlast van de verbreding van de A12 en de aanleg van de A15 zo klein mogelijk gehouden wordt;
 • Bij ieder openbaar gebouw (bijvoorbeeld het gemeentehuis) komt tenminste 1 oplaadpunt voor de elektrische fiets;
 • Een goede communicatie met én een helpende hand waar nodig aan de ondernemers vanzelfsprekend is;
 • Schoolzwemmen weer wordt ingevoerd;
 • Ieder kind de mogelijkheid krijgt om in contact te komen met de muziekschool, bibliotheek en museum;
 • Inwoners digitaal vaardig gemaakt of gehouden worden door de gemeente in samenwerking met het Candea College;
 • Inwoners die problemen hebben met lezen de brieven van de gemeente eenvoudig kunnen begrijpen;
 • De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten;
 • Discriminatie en/of belediging, waar en in welke vorm ook, is niet toelaatbaar;
 • Iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn, ongeacht waar je geboren bent, waar je woont, van wie je houdt of waar je in geloofd.