Nieuw op de website

Uit de raad Begrotingen

Tijdens de laatste raadsvergadering van dinsdag 10 december 2019, stonden een aantal belangrijke punten op het programma, zoals de belastingsverordeningen 2020, de Najaarsnota 2019, de startnotitie* RES (regionale energie strategie) en onze motie voor de voedselbank. 

Lees meer...
 

Politiek Jaaroverzicht van 2019

Een jaar gaat soms snel voorbij en soms ben je even kwijt wat er in een jaar gebeurd is. Daarnaast is eind december een mooi moment om allerlei lijstjes te maken, zoals een Politiek Jaaroverzicht. In dit overzicht proberen we de belangrijkste zaken van dit jaar op een rijtje te zetten.

Lees meer...
 

PvdA Duiven stemt tegen begroting

PvdA Duiven stemt tegen Meerjarenbegroting

Dinsdag 12 november is de meerjarenbegroting van de gemeente Duiven behandeld tijdens de Raadsavond. Er was genoeg te bespreken, want er moet bezuinigd worden.

Lees meer...
 

Onze belangrijkste standpunten

Armoede kan een mens wanhopig maken

Armoedebestrijding

Het gaat goed met de economie in Nederland en het aantal banen neemt toe. Dat is goed nieuws, maar niet iedereen profiteert daarvan. Er blijft een kwetsbare groep voor wie geldzorgen de realiteit van iedere dag is. Voor die groepen, ook in de gemeente Duiven, wil de PvdA Duiven extra aandacht. Iedereen moet immers mee kunnen doen.

Lees meer...
 
Oudere vrouw wordt geholpen door haar mantelzorger

Zorg en toegankelijkheid

De gemeente heeft een belangrijke taak bij het helpen van inwoners die gezondheidszorg en ondersteuning nodig hebben. Het uitgangspunt van de PvdA Duiven blijft dat iedereen de zorg moet krijgen die nodig is. Het beschikbare budget mag nooit leidend zijn.
 

Lees meer...
 
Jongen trapt balletje in voetbalkooi

Sport en verenigingen

Sport is gezond, het schept saamhorigheid en zorgt voor onderling respect. Bovendien bevordert sport de sociale samenhang van verschillende groepen. Het is daarom van groot belang dat sporten voor iedereen toegankelijk is.
 

Lees meer...
 
Zonnepanelen en windmolens zorgen voor duurzame energie

Duurzaamheid

Het belang van duurzaamheid is voor de PvdA Duiven vanzelfsprekend. We zullen blijvend aandacht moet schenken om de wereld netjes aan onze kinderen door te geven. Dat is niet alleen een zaak voor grote bedrijven, de regering in Den Haag, maar een verantwoordelijkheid van ons allemaal. 

Lees meer...
 
Top