Skip to main content

Standpunten

Dienstverlening

De gemeente is er voor de bewoners. Diensten die de gemeente aanbiedt moeten toegankelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen.

We verwachten van de gemeente dat hierover actief, duidelijk en via diverse media gecommuniceerd wordt. Voor mensen die niet (meer) mee kunnen met de moderne communicatie moet de gemeente zich actief opstellen en ondersteuning bieden.

Als inwoners van onze gemeente een beroep doen op de gemeentelijke dienstverlening, vindt PvdA Duiven, dat er in begrijpelijke taal wordt gesproken en geschreven. We blijven hierin ook rekening houden met inwoners die geen gebruik maken van internet. Ook willen wij dat de gemeente rekening houdt met de inwoners die laag geletterd zijn. Zij hebben ook ondersteuning nodig om onze dienstverlening optimaal te begrijpen.

Wij vinden betrokkenheid van inwoners bij het reilen en zeilen van het gemeentelijk bestuur van groot belang. Het instrument dat de gemeenteraad daarvoor gebruikt in de vorm van de “Speakers Corner” wordt aantrekkelijker, grootser en uitgebreider van opzet.

Kortom:

  • Alle communicatie van de gemeente naar de inwoner gaat in begrijpelijk Nederlands (taalniveau B1).
  • In de communicatie naar de inwoner wordt altijd rekening gehouden met mensen die niet digitaal vaardig –of laaggeletterd zijn.

#begrijpelijke-taal #betrokkenheid