Skip to main content

Standpunten

Sport en verenigingen

Sport is gezond, het schept saamhorigheid en zorgt voor onderling respect. Bovendien bevordert sport de sociale samenhang van verschillende groepen. Het is daarom van groot belang dat sporten voor iedereen toegankelijk is.

Veel (sport)verenigingen worden door vrijwilligers op de been gehouden. Het wordt steeds moeilijker om voldoende mensen hiervoor te vinden. Dit is een bedreiging voor het voortbestaan van deze verenigingen. Het faciliteren van vrijwilligers is voor het aanbod van de verenigingen en sportclubs belangrijk. Voor dit brede aanbod en het voortbestaan van verenigingen zet PvdA Duiven zich in.

PvdA Duiven vindt dat sporten ook dichtbij in de wijk moet kunnen. Wij zijn dan ook een voorstander van multifunctioneel gebruik van sportparken en accommodaties. Wij willen dat deze ook overdag beschikbaar zijn voor het onderwijs en allerlei andere activiteiten. Dit geldt uiteraard voor zover de sportclubs deze accommodaties niet zelf hoeven te gebruiken en het binnen de belastbaarheid valt van de betrokken (kunst)grasvelden. Sportaccommodaties moeten volledig toegankelijk zijn, ook voor mensen met een beperking.

Een veilig sportklimaat is heel belangrijk zodat iedereen met plezier kan sporten zonder last te hebben van intimidatie en geweld. Wij willen dat sportverenigingen (meer) gebruik gaan maken van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij het vervullen van een specifieke taak of functie binnen de vereniging en krijgen hiervoor ondersteuning vanuit de gemeente.

Kortom:

  • Iedereen moet kunnen sporten. Armoede of het hebben van een beperking mag hier geen belemmering in zijn.
  • Sportparken en accommodaties worden multifunctioneel gebruikt, zodat ze overdag ook beschikbaar zijn voor onderwijs of andere activiteiten.
  • De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt gevraagd bij het vervullen van alle functies bij een sportvereniging.

#gezondheid #toegankelijkheid #accommodaties #multifunctioneel