Skip to main content

Standpunten

Tot slot

Zoals wij in het begin van dit verkiezingsprogramma al gezegd hebben, de Partij van de Arbeid staat al generaties lang met twee benen midden in de samenleving. Wij, als lokale partij blijven investeren in goede contacten met dorpsraden, wijkraden, (sport)verenigingen, stichtingen, wijkteams en vooral met onze inwoners.

Daarnaast hebben wij goede contacten met fracties uit de regio, bij de provincie, bij de Eerste- en Tweede Kamer en bij de Europese fractie. Als wij vragen hebben over bepaalde overkoepelende vraagstukken of andere problematiek dan kunnen we daar met onze vragen terecht. Dat is het voordeel van een lokaal werkende landelijke partij.

Zoals in het begin van dit programma al staat geschreven, willen wij onze ambities waarmaken dan vraagt dat om een sterke Partij van de Arbeid in Duiven. Wij kunnen dat niet alleen, maar wel samen, samen met u. Het moet anders. Samen kunnen we dat!

#stem-PvdA-Duiven #lokaal #Het-moet-anders #Samen-kunnen-we-dat