Skip to main content

Standpunten

Economie en werkgelegenheid

De ideale situatie is voor PvdA Duiven een betaalde baan met een vast contract. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd of wenselijk.

Voor mensen die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt, moet de gemeente zich extra inzetten. Dit kan zijn omdat iemand een arbeidsbeperking heeft of (tijdelijk) geen werk kan vinden. Voor hen heeft de gemeente Duiven een verantwoordelijkheid om te zoeken naar een zinvolle dagbesteding. Dit is goed voor de sociale contacten en de eigenwaarde. Ieder mens verdient het om zich dienstbaar te kunnen maken voor de gemeenschap.

Ondernemers, grote bedrijven en vooral het Midden- en Klein Bedrijf, zijn in onze regio de bron van arbeid. Het verder verbeteren van de communicatie met ondernemers in de regio en een dienstverlenende houding vanuit het gemeentehuis zijn daarbij voor PvdA Duiven vanzelfsprekend. Een goede samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven is belangrijk voor de werkgelegenheid. Maatwerk is het uitgangspunt om ondernemers een helpende hand te bieden om uit de corona-crisis te komen.

PvdA Duiven gaat uit van wat mensen kunnen en niet van wat ze niet kunnen. Hun talenten staan voorop, niet hun beperkingen. De gemeente en door de gemeente gesubsidieerde instellingen geven het goede voorbeeld: 5% van het aantal arbeidsplaatsen moeten worden gereserveerd voor inwoners uit de gemeente Duiven met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Mensen die in de bijstand zitten krijgen de kans om hun talenten optimaal te benutten. Uitgangspunt is dat zij met behoud van hun waardigheid werken aan hun terugkeer in het arbeidsproces. We zetten daarbij ook in op “ondernemen vanuit de bijstand”. Hiermee wordt niet alleen de kans op zinvol participeren groter maar bestaat ook zicht op uitstroom uit de bijstand als (kleine) ondernemer.

Kortom:

  • De gemeente zet zich extra in voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle dagbesteding te vinden.
  • Een goede communicatie met én een helpende hand waar nodig aan de ondernemers in onze gemeente is vanzelfsprekend .
  • Tenminste 5% van het aantal arbeidsplaatsen bij de gemeente en door de gemeente gesubsidieerde wordt gereserveerd voor inwoners uit de gemeente Duiven met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Ondernemen vanuit de bijstand wordt ingevoerd in onze gemeente.

#dagbesteding #MKB #werkgelegenheid #bijstand