PvdA Duiven leden

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de PvdA Duiven voor de verkiezingen van 21 maart 2018. Voor ons is dit de basis om verder te werken aan concrete plannen om samen te werken aan een gemeente voor ons allemaal. We willen samen vooruit, met ruimte voor wie wat wil en vooral ook waardig voor wie niet kan.

Vanuit onze sociaaldemocratische achtergrond bouwen wij aan een gemeente waarin iedereen zich thuis kan voelen. Voor de PvdA Duiven zijn de waarden vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit de basis van ons denken en handelen.

Willen wij onze ambities waarmaken vraagt dat om een sterke PvdA in Duiven. Wij kunnen dat niet alleen, maar wel samen met u.

Armoede kan een mens wanhopig maken

Het gaat goed met de economie in Nederland en het aantal banen neemt toe. Dat is goed nieuws, maar niet iedereen profiteert daarvan. Er blijft een kwetsbare groep voor wie geldzorgen de realiteit van iedere dag is. Voor die groepen, ook in de gemeente Duiven, wil de PvdA Duiven extra aandacht. Iedereen moet immers mee kunnen doen.

Nadelige gevolgen van de doortrekking van de A15 proberen te minimaliseren

De doortrekking van de A15, de verbreding van de A12 en andere aanpassingen aan het wegennet rondom Duiven hebben consequenties voor de gemeente. Er zullen nadelige gevolgen zijn ten aanzien van fijnstof, verkeers- en geluidsoverlast. De PvdA Duiven zet zich in deze overlast te minimaliseren.

Oudere vrouw wordt geholpen door haar mantelzorger

De gemeente heeft een belangrijke taak bij het helpen van inwoners die gezondheidszorg en ondersteuning nodig hebben. Het uitgangspunt van de PvdA Duiven blijft dat iedereen de zorg moet krijgen die nodig is. Het beschikbare budget mag nooit leidend zijn.
 

De ideale situatie voor de PvdA Duiven is een betaalde baan met een vast contract

Nu het economisch beter gaat is het moment aangebroken om iedereen mee te laten delen in de voorspoed.  De ideale situatie is voor de PvdA Duiven een betaalde baan met een vast contract. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd.

Zonnepanelen en windmolens zorgen voor duurzame energie

Het belang van duurzaamheid is voor de PvdA Duiven vanzelfsprekend. We zullen blijvend aandacht moet schenken om de wereld netjes aan onze kinderen door te geven. Dat is niet alleen een zaak voor grote bedrijven, de regering in Den Haag, maar een verantwoordelijkheid van ons allemaal. 

Jongen trapt balletje in voetbalkooi

Sport is gezond, het schept saamhorigheid en zorgt voor onderling respect. Bovendien bevordert sport de sociale samenhang van verschillende groepen. Het is daarom van groot belang dat sporten voor iedereen toegankelijk is.
 

Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijk in een wijk of straat

Iedereen verdient een leefbare buurt om in te wonen. Een buurt waar men zich veilig en thuis voelt, waar kinderen op straat spelen en waar mensen met elkaar leven.

Kinderen moeten zich op school optimaal kunnen ontwikkelen

Onderwijs is belangrijk voor de kansen van kinderen. Kinderen moeten vooral kind kunnen zijn. Goed onderwijs is een garantie om later bij te dragen aan een sterke en sociale samenleving.

Iedereen heeft recht op goede en betaalbare woonruimte

In de gemeente Duiven heeft iedereen het recht op goede en betaalbare woonruimte. Dit is niet voor iedereen weggelegd.  De PvdA Duiven wil betaalbare woningen voor huurders en voor de (startende) kopers.

Diensten die de gemeente aanbiedt moeten toegankelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen

De gemeente is er voor de bewoners. Diensten die de gemeente aanbiedt moeten toegankelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen.

Top