Zonnepanelen en windmolens zorgen voor duurzame energie

Het belang van duurzaamheid is voor de PvdA Duiven vanzelfsprekend. We zullen blijvend aandacht moet schenken om de wereld netjes aan onze kinderen door te geven. Dat is niet alleen een zaak voor grote bedrijven, de regering in Den Haag, maar een verantwoordelijkheid van ons allemaal. 

Daarom moeten we kritisch naar onze directe omgeving kijken, in onze eigen gemeente.

Juist een gemeente kan en moet een leidende rol hebben op het gebied van duurzaamheid. Wij denken hierbij aan hergebruik van materialen en inzet van alternatieve energiebronnen. De gemeente moet niet alleen het goede voorbeeld geven. Ze moet inwoners stimuleren ook zelf gebruik te maken van duurzame oplossingen.

De PvdA Duiven is daarom voorstander om het systeem van afvalscheiding kritisch te blijven volgen. We moeten ons blijven afvragen of het beter en goedkoper kan.

Top