Skip to main content

Standpunten

Duurzaamheid

Het belang van duurzaamheid is voor PvdA Duiven vanzelfsprekend. Dat is niet alleen een zaak voor grote bedrijven, de regering in Den Haag, maar een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarom moeten we kritisch naar onze directe omgeving kijken.

Juist een gemeente moet een leidende rol hebben op het gebied van duurzaamheid. Wij denken hierbij aan hergebruik van materialen en inzet van alternatieve energiebronnen. Maar ook aan het klimaatneutraal maken van alle gebouwen die door de gemeente beheerd worden, zoals het gemeentehuis en sporthal Triominos. De gemeente moet niet alleen het goede voorbeeld geven. Ze moet inwoners stimuleren ook zelf gebruik te maken van duurzame oplossingen.

PvdA Duiven vindt dat de gemeente actiever de leidende rol op moet pakken en communiceert wat de komende plannen zijn, wat van eenieder verwacht wordt en wat het plan van aanpak gaat worden.

De gemeente Duiven moet binnen een jaar na de verkiezingen een energievisie maken waarin staat hoe een CO2-neutrale gemeente bereikt gaat worden.

Uiterlijk een jaar later moet Duiven een uitvoeringsplan hebben dat voor de komende 5 tot 10 jaar een aantal haalbare projecten voor de productie van duurzame energie en besparing van energieverbruik vastlegt. Huiseigenaren, mensen die in een huurhuis wonen en bedrijven, die een groot deel van de projecten tot stand moet brengen, moeten een grote inbreng in de visie en het plan hebben.

Om plannen zoals de Energie transitie, de Warmte transitie en de Klimaatadaptatie te laten lukken is het belangrijk dat de participatie, het mee praten en meedenken van inwoners, een nieuwe impuls krijgt waarbij duidelijk wordt wat van elkaar verwacht wordt en mag worden. Een belangrijk uitgangspunt voor PvdA Duiven is dat niet alleen gekeken wordt naar hoe onze gemeente de klimaatdoelen haalt, maar ook wat dat voor onze inwoners gaat betekenen. Bijvoorbeeld wat dit gaat betekenen voor inwoners die in een sociale huurwoning of betaalbare koopwoning leven, want wie betaalt het nieuwe fornuis, de nieuwe pannen en de nieuwe cv-ketel? PvdA Duiven vindt dat hier tenminste een taak voor de gemeente ligt om mee te delen in de kosten. Door de hoge gasprijzen ligt ook in onze gemeente energie-armoede op de loer. Stadsverwarming mag om die reden niet meer kosten dan gasverwarming. Omdat de Rijksoverheid deze prijzen mede vaststelt, is het een taak van de gemeente om de helpende hand toe te steken wanneer inwoners in problemen komen omdat ze de energierekening niet kunnen betalen.

Wij willen onze gemeente verder vergroenen om hitte-stress tegen te gaan. De focus ligt hierbij op wijken waarin dit het hardste nodig is. De gemeente stimuleert daarnaast ook de inwoners om hun woning en leefomgeving te verduurzamen en te vergroenen. Hierbij denkt PvdA Duiven ook aan inwoners met een huurwoning als het gaat om bijvoorbeeld de waarde-cheques voor duurzame kleine oplossingen in huis.

Kortom:

  • Binnen 4 jaar zijn grote stappen gezet in het klimaatneutraal maken van alle gebouwen die door de gemeente beheerd worden.
  • De gemeente gaat samen met onze inwoners voortvarend aan de slag om voor 2030 als gemeente een aantal haalbare projecten voor de opwek van duurzame energie uit te voeren.
  • Het voorkomen van energie-armoede is de basis bij het halen van de klimaatdoelen.

#energievisie #wijken-vergroenen #duurzame-oplossingen