Kinderen moeten zich op school optimaal kunnen ontwikkelen

Onderwijs is belangrijk voor de kansen van kinderen. Kinderen moeten vooral kind kunnen zijn. Goed onderwijs is een garantie om later bij te dragen aan een sterke en sociale samenleving.

Daarom vindt de PvdA Duiven het belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op school. Een goed schoolgebouw hoort daarbij. De school moet het beste uit de kinderen naar boven halen.

Naast goed onderwijs is ook kunst en cultuur belangrijk voor de vorming van een kind. Hierbij geldt, vroeg geleerd is oud gedaan. In Nederland is een grote traditie met betrekking tot het culturele leven zoals muziekscholen, bibliotheken, poppodia, musea en cultuureducatie. Deze voorzieningen wil de PvdA Duiven in stand houden voor de binding en vorming.

Dit geldt ook voor de natuurgebieden in Duiven. Wij koesteren onze streek en zijn eigen identiteit.  Iedereen moet hiervan kunnen genieten.

Top