Skip to main content

Standpunten

Leefbaarheid en veiligheid

Iedereen verdient een leefbare buurt om in te wonen. Een buurt waar men zich veilig en thuis voelt, waar kinderen op straat spelen en waar mensen met elkaar leven.

PvdA Duiven ondersteunt inwoners wanneer zij initiatieven aandragen voor het oplossen van problemen in de buurt, zoals het oprichten van buurtpreventieteams. Buurtbewoners weten zelf vaak het beste wat er in hun buurt speelt en welke verbeteringen wenselijk zijn. Door helderheid te geven van wat mogelijk is, heeft de gemeente een belangrijke verantwoordelijkheid. Zo kan de gemeente via Mikado hulp en ondersteuning bieden of kan doorverwezen worden naar GGZ-instellingen.

PvdA Duiven vindt het belangrijk dat de wijkraden van Duiven en de dorpsraden van Groessen en Loo op alle mogelijke manieren worden ondersteund om de wijk- en dorpsplannen, die de afgelopen jaren zijn voorbereid of nog ontwikkeld worden, kunnen worden gerealiseerd.

Veiligheid is een prioriteit van PvdA Duiven. Gemeentelijke instanties moeten hiervoor samenwerken. Bij deze samenwerking is de wijkagent de sleutelfiguur in het contact met de burgers.

Kortom:

  • PvdA Duiven hecht grote waarde aan het tot stand komen van de wijk –en dorpsplannen die voorbereid zijn of nog ontwikkeld worden door de wijkraden van Duiven en de dorpsraden van Groessen en Loo.
  • De wijkagent is de sleutelfiguur tussen gemeente en inwoners waar het de veiligheid betreft.

#veiligheid #buurt-of-wijk #wijkagent