Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijk in een wijk of straat

Iedereen verdient een leefbare buurt om in te wonen. Een buurt waar men zich veilig en thuis voelt, waar kinderen op straat spelen en waar mensen met elkaar leven.

Voor het oplossen van problemen in de buurt kunnen bewoners zelf initiatieven aandragen. Het kan daarbij gaan om problemen zoals vervuiling en overlast door huisdieren of verkeer. Buurtbewoners zelf weten vaak het beste wat er in hun buurt speelt en welke verbeteringen wenselijk zijn.

De gemeente moet zich actief inspannen om burgers te stimuleren met eigen initiatieven te komen voor verbeteringen. Door helderheid te geven wat mogelijk is aan (burger)participatie heeft de gemeente een belangrijke verantwoordelijkheid.

Veiligheid is een prioriteit van de PvdA Duiven. Gemeentelijke instanties moeten hiervoor samenwerken. Bij deze samenwerking is de wijkagent de sleutelfiguur in het contact met de burgers. Dit willen wij behouden.

Top