Skip to main content

Standpunten

Het moet anders. Samen kunnen we dat!

Het verkiezingsprogramma van de PvdA Duiven voor de verkiezingen van 16 maart 2022 is de basis om samen verder te werken aan een gemeente voor ons allemaal. De afgelopen vier jaar is niet alles even goed verlopen. Door onder meer de bezuinigingen in 2019 en de corona crisis die begin 2020 begon, hebben onze inwoners het niet allemaal even goed en gemakkelijk gehad. Sommige hebben zelfs niet mee kunnen doen aan onze samenleving en moesten aan de zijlijn blijven staan.

Kortom: Het moet anders. Samen kunnen we dat!

De Partij van de Arbeid staat al generaties lang met twee benen midden in de samenleving. Als lokale partij blijven wij investeren in goede contacten met dorpsraden, wijkraden, (sport)verenigingen, stichtingen, wijkteams en vooral met onze inwoners. Uiteraard hebben wij goede contacten met fracties uit de regio, bij de provincie, bij de Eerste- en Tweede Kamer en bij de Europese fractie. Als wij vragen hebben over bepaalde overkoepelende vraagstukken of andere problematiek dan kunnen we daar met onze vragen terecht.

De Partij van de Arbeid staat voor een rechtvaardige samenleving. Een samenleving van eerlijk delen, vast werk, goed wonen, emancipatie, een gezond leven, waarin iedereen het recht heeft om mee te praten en te beslissen.

Wij willen als Partij van de Arbeid mensen met elkaar in contact brengen en verbinden. We geloven dat saamhorigheid heel belangrijk is in onze samenleving. Een samenleving waarin iedereen meetelt ongeacht waar je wieg heeft gestaan, hoe oud je bent of van wie je houdt.

PvdA Duiven vindt het belangrijk dat iedereen voldoende kansen krijgt in het leven. De kans om een betaalbare woning te vinden. De kans om te sporten en van cultuur te genieten. De kans om passend werk te vinden, om een zinvolle dagbesteding te hebben en deel uit te maken van een sociaal netwerk. De kans om te wonen in een schone, veilige, duurzame, klimaatbestendige gemeente. Als het mis dreigt te gaan en onze inwoners kunnen geen beroep doen op hun netwerk, dan moet de gemeente zijn verantwoordelijkheid nemen, als uitvoerder van onder meer de Jeugdwet, de WMO en de Participatiewet. We zetten in op bestaanszekerheid voor iedereen.

Om onze ambities waar te maken hebben we een sterke Partij van de Arbeid nodig in Duiven. Wij kunnen dat niet alleen, maar wel samen, samen met u.

#bestaanszekerheid #saamhorigheid #iedereen-telt-mee