Skip to main content

Standpunten

Zorg en toegankelijkheid

De gemeente heeft een belangrijke taak bij het helpen van mensen die gezondheidszorg en ondersteuning nodig hebben, maar ook een taak om door preventie zorg-aanvragen te voorkomen. Het uitgangspunt van PvdA Duiven blijft dat iedereen de zorg moet krijgen die nodig is. Het beschikbare budget mag nooit leidend zijn en niemand mag tussen wal en schip geraken. Dit geldt voor iedereen.

Aandacht voor de mantelzorger is heel belangrijk. Onze ouderen blijven langer thuis, waardoor mantelzorgers nodig zijn en blijven. Dit geeft extra lasten op de schouders van partners, familie en buren. PvdA Duiven wil daarom extra ondersteuning bieden om het belangrijke werk van de mantelzorgers mogelijk te maken.

Te veel kinderen krijgen nu te zware zorg en te vaak een etiket opgeplakt. Wij vinden dat het consultatiebureau, het onderwijs, het Centrum voor Jeugd en Gezin en andere instellingen dicht bij het dagelijkse leven van kinderen, goed moeten samenwerken. Het is belangrijk dat problemen vroeg worden gesignaleerd en worden aangepakt. De zorg die nodig is, wordt geleverd. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt.

Kinderen, ongeacht hun afkomst of achtergrond, krijgen in Duiven de kans om al hun talenten te benutten. Daarom zetten we in op goede opvang, uitstekend onderwijs, een gezond bestaan, leuke evenementen, culturele –en sportvoorzieningen, uitstekend en compleet jongerenwerk en op een leven dat niet beheerst wordt door zorgen. De PvdA Duiven vindt aandacht voor het vervoer van kinderen die naar speciaal onderwijs heel belangrijk. Hierin staan de wensen van het kind centraal. Er wordt niet gekeken wat voordeliger is voor de gemeente, maar wat is beter voor het kind. Ook hier is maatwerk het uitgangspunt.

De gemeente is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van haar gebouwen, zodat iedereen deze gebouwen gemakkelijk kan binnen komen en naar het toilet kan. Maar ook op het gebied vervoer, infrastructuur en dienstverlening moet er nog veel verbeterd worden. Wij gaan ons inzetten dat de komende vier jaar er flinke verbeteringen in de toegankelijkheid van onze gemeente worden doorgevoerd, zodat bijvoorbeeld onze sporthal Triominos voor iedereen toegankelijk is. PvdA Duiven geeft daarmee actief invulling aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap.

Kortom:

  • Iedereen heeft recht op zorg op basis van wat je nodig hebt.
  • Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en worden maximaal ondersteund.
  • Ieder kind kan op een veilige manier naar school.
  • Binnen 4 jaar is elk gemeentelijk gebouw en de openbare ruimte toegankelijk voor personen met een beperking.

#ondersteuning #gezondheidszorg #mantelzorg #vroegsignalering #toegankelijkheid #VN-verdrag