Skip to main content

Standpunten

Armoedebestrijding

Het gaat weer beter met de economie in Nederland en het aantal banen neemt toe. Dat is goed nieuws, maar niet iedereen profiteert daarvan. Er blijft een kwetsbare groep voor wie geldzorgen de realiteit van iedere dag is. Voor deze inwoners wil PvdA Duiven extra aandacht. Iedereen moet immers mee kunnen doen.

Door niet meer naar de bijstandsnorm te kijken, maar naar wat iemand te besteden heeft, ontstaat een eerlijkere en daadkrachtigere manier van armoedebestrijding. De PvdA Duiven vindt dat er maximaal ingezet moet worden op armoedebeleid. Naast de Gelrepas, gemeentelijke ziektekostenverzekering en diplomazwemmen, kunnen mensen die in armoede leven rekenen op gratis sport en cultuur, extra vergoeding voor (sport)kleding en schoenen, gratis schoolzwemmen, vergoeding van de (vrijwillige) ouderbijdrage op school, gratis schoolzwemmen, gratis verstrekken van menstruatie producten en/of een bijdrage in de kinderopvangkosten.

Inwoners die in armoede leven kunnen in een isolement terechtkomen. Hun kinderen missen aansluiting bij leeftijdsgenootjes omdat het geld ontbreekt om mee te kunnen doen. Armoede verkleint de kans op een volwaardig bestaan, een goede gezondheid en het uitzicht op een vaste baan. De PvdA Duiven vindt dat iedere inwoner moeten kunnen rekenen op een helpende hand om een menswaardige toekomst op te bouwen.

PvdA Duiven vindt het van groot belang om schulden te voorkomen. Door snel en vroeg te signaleren waar problemen ontstaan, kunnen lange trajecten voorkomen worden. Hiervoor moet voldoende capaciteit bij de gemeente beschikbaar zijn.

Kortom:

  • Het besteedbaar inkomen is de basis van het armoedebeleid.
  • Ieder kind doet mee. Armoede is geen belemmering voor sport, muziekles en zwemles.

#armoede #besteedbaar-inkomen #vroegsignalering #kinderen-in-armoede