Armoede kan een mens wanhopig maken

Het gaat goed met de economie in Nederland en het aantal banen neemt toe. Dat is goed nieuws, maar niet iedereen profiteert daarvan. Er blijft een kwetsbare groep voor wie geldzorgen de realiteit van iedere dag is. Voor die groepen, ook in de gemeente Duiven, wil de PvdA Duiven extra aandacht. Iedereen moet immers mee kunnen doen.

Wij willen op de eerste plaats aandacht voor kinderen. Elk kind moet mee kunnen doen!  Gemeentelijk armoedebeleid moet er op gericht zijn dat ieder kind kan sporten, mee kan op schoolreisjes en dat ieder kind kan genieten van kunst en cultuur.

Heel belangrijk is ook de zorg voor mensen met schulden. Wij willen dat bij de beoordeling van aanvragen tot bijvoorbeeld kwijtschelding van gemeentelijke belasting gekeken wordt naar wat iemand kan besteden.

Top