Skip to main content

Nieuws

Initiatiefvoorstel Referendum Fase IV

02 februari 2022

Een sterke democratie kenmerkt zich door het feit dat zoveel mogelijk mensen via hun stemrecht invloed kunnen uitoefenen op de politieke besluitvorming. Dat doen zij door hun vertrouwen te geven aan mensen die zich voor politieke functies kandidaat hebben gesteld. In Duiven vormen 21 mensen de gemeenteraad of te wel de volksvertegenwoordiging.

Buiten de volksvertegenwoordiging moeten mensen als kiezers en als burgers zoveel mogelijk bij democratische besluitvorming betrokken worden. Dat is een aanvulling op, maar niet in plaats van, de vertegenwoordigende democratie. Aanvullende inspraakmogelijkheden voor burgers zijn belangrijk, omdat zij ook tussentijds invloed kunnen uitoefenen.

Het nu voorliggende initiatiefvoorstel komt volgens ons te vroeg. Op grond van de bepalingen in de Grondwet en de Gemeentewet hebben gemeenten de mogelijkheid tot het houden van een raadplegend en/of raadgevend referendum over een te nemen of genomen besluit. Op dit moment is het Raadsvoorstel nog niet door het college ingediend. Hierdoor weten we niet alle details en of het voldoet aan de criteria van een groot project. Is het bijvoorbeeld een maatschappelijk vraagstuk waarvan de oplossing veel tijd of geld kost, heeft het ingrijpende gevolgen voor de gehele Duivense samenleving of zijn er veel partijen bij betrokken? Dit zijn geen duidelijke en concrete criteria die in de verordening staan. Hierdoor zou de gemeenteraad kunnen verwachten dat het college duidelijk aangeeft waarom de afhandeling van Fase IV geen groot project is. Dat heeft het college in haar zienswijze niet voldoende beargumenteerd. Ons inziens heeft het inmiddels veel tijd gekost en is het in een brede zin ook een maatschappelijk vraagstuk. Daarnaast kunnen we stellen dat er veel partijen bij betrokken zijn geweest.

Mede om die reden en dat de Partij van de Arbeid een voorstander is van een gemeentelijk raadgevend referendum steunen wij het Initiatiefvoorstel Referendum Fase IV.


Dit artikel is geschreven door

Jasper Walraven

Jasper Walraven

Functie: Fractievoorzitter en Lijsttrekker GR2022
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.